Условия за резервация

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между Семеен хотел Балканъ - Априлци и гостите на хотела, по повод предоставяните услуги.

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в Семеен хотел Балканъ - Априлци може да направите по един от следните начини:
* чрез резервационната форма на сайта www.dom-balkana.com;
* чрез имейл: reservations@dom-balkana.com;
* на телефон +359 988982209; +359 69582156; +359 988981552;
* на място в хотела.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Потвържение за направената резервацията ще получите на посочен от Вас електронен адрес. В него се описват: типа и броя на резервираните помещения, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на гостите, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, прочетете внимателно тази информацията и се свържете с нас, в случай, че е необходима корекция.

1.4. Условия за плащане и политика за анулация и скъсяване на престоя:
- Необходимо е авансово плащане за първата нощувка до два дни след получаване на потвърждението за резервация.
- Анулирането на резервация или промяна на престоя, без неустойка, са възможни в срок до четири дни преди датата на пристигане. При анулация в по-кратък срок, неустойката е в размер на стойността на първата нощувка.
- Ако желаете да прекратите престоя си без неустойка, можете да го направите в срок от 24 чaса преди желаната дата на напускане.

1.5. При празнични пакетни предложения са посочени конкретни условия за плащане и политика за анулация.

1.6. След получаване на авансово плащане, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.

1.7. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира въпросната резервация.

1.8. Когато клиент направи резервация в Семеен хотел Балканъ - Априлци, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:
* чрез имейл на: reservations@dom-balkana.com;
* на телефон +359 988982209.

2.2. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) 4(четири) или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок по-кратък от 4 (четири) дни преди датата на настаняване или в случай на неявяване в деня на настаняването, дължите неустойка в размер на стойността на първата нощувка на всяко едно от резервираните помещения, платена като депозит.

2.4. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно предложение в срок по – кратък от 20 (двадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5. При анулиране на потвърдена резервация по празнично предложение в срок по кратък от 20 (двадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.6. Семеен хотел Балканъ - Априлци запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:

* Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени;
* Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) - дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

2.7. Горепосочените условия за анулации на резервации по празнични пакети са валидни, само ако при изготвянето на самия пакет не са посочени други такива.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
* Настаняване: след 14:00 ч.;
* Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.
При по-късно освобождаване на стаята, в случаите когато това е възможно и е предварително съгласувано с Рецепция, се заплаща допълнителна такса, както следва:
* при освобождаване на стаята до 18:00 часа се дължи такса, според обявеният ценоразпис за късно освобождаване в размер на 50% от стойността на стаята;
* при освобождаване на стаята след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката.

3.2. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.3. Децата под 7 години се настаняват безплатно на база нощувка и закуска.

3.4. В хотела не се приемат домашни любимци.

3.5. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

4. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1 Цените за настаняване в Семеен хотел Балканъ - Априлци са посочени на официалния сайт
на хотела: www.dom-balkana.com

5. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. В брой в хотела /в български лева/.

5.2. С дебитна или кредитна карта в хотела.

5.3. С банков превод авансово по следната банкова сметка:

ЕЛОДИ ХОЛИДЕЙС ЕООД
Банка: Райфайзен Банк
IBAN: BG31RZBB91551008832009
BIC: RZBBBGSF

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Семеен хотел Балканъ - Априлци поема задължението да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

6.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.

6.3. Всички цени, обявени в сайта на хотела www.dom-balkana.com, както и описани в и мейл съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

6.4. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да бъдат заплатени отделно.

6.5. Семеен хотел Балканъ - Априлци е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

6.6. Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.

7. В СЛУЧАЙ НА Форс Мажор:

7.1 В случай на Форс Мажор във връзка с пандемията от COVID-19, ръководството на Семеен хотел Балканъ - Априлци хотел се ангажира да възстанови напълно всяка предплатена сума за заявени и неизползвани услуги и нощувки.